Coronaprotocol: Buiten Hoopdance/fun lessen

 

Soort Activiteit:

·         De Hoopfun lessen die buiten gegeven zullen zowel losse hulahoep trucs zijn als een dynamische beweging met de hulahoep en zal ook een workout gedeelte hebben.

·         Het zal gaan om 1 a 2 lessen per week en misschien later nog een workshop erbij, dan zal het aantal lessen uitkomen op 3x per week.

·         De lessen zullen in eerste instantie op de donderdag ochtend 11.00 uur gegeven en een les duurt een uur . Mits droog! Wellicht later een zondag ochtend of dinsdag avond mits ik genoeg belangstellende heb, en er niet scholen aan het sporten zijn. Ook deze lessen zullen dan een uur duren.

·         De lessen zullen toegankelijk zijn voor alle leeftijden boven de 18 jaar.

·         De deelnemers kunnen zich opgeven door middel van email of de website  (het aantal mensen is dus van te voren bekend, en zal niet meer mensen toelaten dan volgends de regels is toegestaan. Een max van 9 personen maar waarschijnlijk nog minder.

·         De locatie zijn de openbare sportvelden aan de schuttersweg, dus in de buitenlucht.

 

Communicatie:

·         Dit protocol zal via de info mail na het aanmelden van de les, naar de deelnemers mee gestuurd worden.

·         Dit protocol zal na goedkeuring ook te vinden zijn op mijn website www.pranasouls.nl

Toegangsregels:

·         De mensen die de les gaan volgen komen in hun eentje naar de velden toe met de gebruikelijke 1,5 meter afstand regel.

·         Ze kunnen rechtstreeks naar de velden lopen en er word van de deelnemers verwacht dat ze de 1,5 meter regel in acht nemen. Dit staat ook in de info mail die ze krijgen.

·         Familie die wil komen kijken zullen niet toegestaan zijn.

·         De les zal niet voor jeugd zijn dus de volwassene kunnen zelf met in acht neming van de 1,5 meter regel naar het veld toe lopen.

·         In de email zal ook duidelijk staan dat ze alleen moeten komen en ook alleen en na de les gelijk weer naar huis gaan.

·         Mensen worden verzocht niet met de auto te komen en ook geen huisdieren mee te nemen.

·         De velden zijn groot, er is veel ruimte en er zal rekening gehouden worden met afstand tot andere groepen.

·         Mochten er gymlessen vanuit Ronald Holst college worden gegeven, dan wordt hiermee rekening gehouden en zal er geen Hoopdance/fun les gegeven worden.

 

De les:

 

·         Er wordt een max. van 9 deelnemers aangehouden (plus docent= 10) 

·         Deelnemers brengen eigen hoepel mee, als ze die niet hebben kunnen ze deze van mij huren en ontsmetten met de meegebrachte middelen.

·         Deelnemers nemen zelf flesje water mee, handdoek en dergelijke

·         Mochten we toch nog werken met extra hulpstukken als tennisballen en dergelijke dan zal er ook genoeg handgel en doekjes liggen om het veilig en schoon te houden.

·         Er zal maar 1 les achter elkaar gegeven worden dus er is geen wisseling met een andere groep.

·         Ikzelf geef een half uur ervoor de yogales voor Holibody maar deze groep komt pas een half uur later, dus ze zullen  elkaar niet afwisselen .

·         Mits mogelijk gebruiken we muziek in de Hoopfun les, maar alleen als dat niet schadelijk en/of storend is voor omliggende terrein, mensen en/of groepen. Als er op hetzelfde veld nog groepen zijn zal ik ook geen muziek gebruiken.

Hygiëne maatregelen:

·         Zowel de deelnemers als ikzelf houd 1,5 meter afstand en er vindt geen enkel vorm van contact plaats.

·         De mensen die meedoen worden erop geattendeerd dat zijzelf alleen mee mogen doen als ze geen enkele symptomen van ziekte hebben, alsmede hun partner of huisgenoten. En uiteraard ook als er in de afgelopen 2 weken contact is geweest met iemand die positief getest is op Covid-19, of als ze zelf hebben gehad, dienen ze thuis te blijven. Ook als iemand Hooikoorts heeft, mag deze niet meedoen.

·         Deelnemers worden er ook op geattendeerd de handen zowel voor als na de les moeten wassen/ insmeren met handgel.

·         De deelnemers moeten thuis naar het toilet. Ook omdat er geen toilet voorzieningen zijn en wildplassen uiteraard verboden is.

·         De deelnemers worden ook verzocht niks van etenswaar mee te brengen, te nuttigen en ook niks achter te laten op het veld of de route er naartoe.

Handhaving:

·         Als een deelnemer niet aan de bovenstaande regels voldoet zal ik diegene vriendelijk verzoeken de les te verlaten.

·         Mocht diegene daar geen gehoor aan geven dan zal ik de gehele les afbreken/stopzetten.

 

Contactpersoon en docente:

 

’t Gooi Hoopdance

Gecertificeerd Yoga en Hoopdance Docent en ZZP-er

Cynthia Schroo

Bakkerstraat 18

1221 GW Hilversum

0630035638

yogacynthia@hotmail.com